Moj račun      
0

BLOG


Kategorija: Predstavljamo
22.03.2021
Nagradne igre na Facebooku in Instagramu

Deli s prijatelji:
Na Facebook strani Ludadu in Instagramu ludadu.shop občasno potekajo nagradne igre, kjer so predstavljeni novi izdelki ali storitve v spletni trgovini in se vsakokrat tudi podari, praviloma, po en izdelek.  

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah:

1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je podjetje Sojer d.o.o., ki na Facebook in Instagram strani Ludadu obvešča obiskovalce o svojih aktivnostih in novostih (v nadaljevanju organizator). 

2. SODELUJOČI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook in Instagram, ki:
- so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
- niso pravne osebe, 
- niso zaposleni oz. njihovi družinski člani niso zaposleni pri organizatorju.

Sodelovanje je brezplačno.

3.  ČAS TRAJANJA 
Nagradne igre potekajo od 4-7 dni. 

4. NAGRADE
Ob zaključku vsake nagradne igre organizator podari izdelek različnih profesionalnih blagovnih znamk za nego las in lasišča ter brkov in brade. Nagrade so vedno predstavljene in niso prenosljive ter jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba lahko prejme tudi več nagrad v različnih nagradnih igrah, če je bila izžrebana.

5. POTEK NAGRADNE IGRE
Za sodelovanje v nagradni igri se sodelujoči glede na predlog organizatorja odzovejo s tem, da:
- všečkajo spletno Facebook/Instagram stran Ludadu,
- všečkajo objavo nagrade,
- delijo objavo na svojem zidu ali v zgodbi, 
- odgovorijo na eventualna zastavljena vprašanja,
- označijo prijatelje, katere bi želeli obdariti.

Sodelujoči lahko večkrat sodeluje v eni nagradni igri, če povabi različne ljudi k sodelovanju.

6. IZBOR NAGRAJENCEV
Med vsemi sodelujočimi bo organizator po zaključeni nagradni igri izžrebal nagrajenca in objavil njegovo ime. 

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Organizator nagradne igre bo ime nagrajenca objavil pod posamezno Facebook/Instagram objavo in ga pozval, da se najkasneje v 3 delovnih dneh od objave odzove in najkasneje v 8 dneh od objave posreduje vse potrebne osebne podatke: ime, priimek, domači naslov in kontaktno številko. Če se nagrajenec na sporočilo ne odzove in ne pošlje podatkov v opredeljenem časovnem obdobju, se nagrade ne podeli. 

8. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec. 

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v 7. členu ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena. 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, poštni naslov, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanja obveznosti do nagrajencev ter za interne namene. 

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: home@ludadu.com

9. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za:
- nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka/Instagrama,
- vsakršne posledice, ki bi jh prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

10. SPLOŠNE DOLOČBE
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod posamezno Facebook/Instagram objavo, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. členu. 

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook/Instagram. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno organizator. 

Pravila o sodelovanju so na voljo od 29.11.2019 na spletnem naslovu: www.ludadu.com/blog/predstavljamo/nagradne igre.
Povezava do pravil je objavljena tudi v opisu pozamezne Facebook/Instagram objave organizatorja. 

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook/Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Za vsa morebitna vprašanja se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja, in sicer po e-pošti: home@ludadu.com ali na telefon: 01/241 40 48.